Przejdź do treści

Rydygiera 25b

Ogłoszono przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę budynku użytkowego z zasobu miejskiego. Na Nadodrzu dostępny jest lokal przy ul. Rydygiera 25b – naprzeciwko hostelu Hart oraz Powoli. Wcześniej swoją siedzibę miało tam Znasz Ich Bistro.

ulica: Rydygiera 25b
metraż: 130,84 m2
tel. : 71-776-24-54
cena/czynsz: 655 (wywoławczy czynsz miesięczny netto)
właściciel: Gmina Wrocław, reprezentowana przez Zarząd Zasobu Komunalnego
witryna od strony ulicy: w podwórku
stan techniczny lokalu: instalacja elektryczna, wod-kan., CO miejskie, gazowa bez urządzeń odbiorczych. Lokal
nie posiada wentylacji grawitacyjnej (wentylacja zastępcza do sprawdzenia)
remont i ulepszenia: Prowadzone na koszt własny dzierżawcy, bez dochodzenia zwrotu od Wydzierżawiającego zarówno w czasie trwania umowy dzierżawy jak i po jej ustaniu
umiejscowienie: budynek użytkowy, oficynowy, dwukondygnacyjny (parter z częścią sutereny i piętro) , wejście od podwórka (Dziedziniec Artystyczny)
preferowana działalność główna: kawiarnia
możliwa działalność: mała gastronomia, kawiarnia.
Dopuszczalne prowadzenie jako działalności uzupełniającej galerii sztuki lub innej działalności artystycznej, edukacyjnej. Działalność uzupełniająca może jedynie służyć działalności głównej i nie może
mieć charakteru dominującego.
poprzednia działalność: restauracja
termin przetargu: 10 sierpnia 2022


Więcej informacji na stronie: https://bip.zzk.wroc.pl/index.php?app=przetargi_lokale&nid=6839&y=0&status=1


Orientacyjny zakres robót remontowo-budowlanych przed rozpoczęciem działalności

Uwaga. W budynku występuje zawilgocenie ścian w części
suterenowej i w przyziemiu.
PRACE WYMAGANE DO WYKONANIA PRZEZ DZIERŻAWCĘ PRZED
ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI W BUDYNKU:
-zbicie tynków ze ścian wewnątrz lokalu w ,,sali kawiarni – poziom sutereny’’
na wysokość 0,15m powyżej poziomu gruntu (ok. 1,5m nad posadzką),
-zbicie tynków ze ściany wewnętrznej znajdującej się od strony Rydygiera 29A
(przy schodach) na wysokości 0,7m powyżej poziomu gruntu;

 • wykonanie powierzchniowej izolacji strukturalnej, odgrzybienie ścian oraz
  wykonanie tynku renowacyjnego,
 • naprawa pokrycia dachowego oraz przeszklenia dachowego.
 • likwidacja śladów po zaciekach na suficie,
 • malowanie ścian i sufitów,
 • sprawdzenie, ewentualna wymiana instalacji elektrycznej,
 • legalizacja / wymiana wodomierza.
 • uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej (dotyczy wentylacji).
 • wymiana grzejników elektrycznych w lokalu.
  POZOSTAŁE PRACE: wszelkie dodatkowe prace związane z
  przystosowaniem budynku do wybranej przez dzierżawcę działalności lub
  podwyższenia standardu wykończenia

Okresowe prace będące obowiązkiem dzierżawcy

 • regularne czyszczenie pokrycia dachowego , rynien i spustów odwodnienia
  zadaszenia (min. 2 razy w roku);
 • kontrola/przegląd pokrycia dachowego i jego odwodnienia min. raz w roku i
  dokonywania jego konserwacji

W lokalu zabrania się prowadzenia usług noclegowych, umieszczania automatów
do gier o niskich wygranych. Prowadzona działalność nie może powodować
uciążliwości w funkcjonowaniu i korzystaniu z nieruchomości przez innych
użytkowników lub zakłócać spokoju mieszkańcom poprzez np. hałas, wydzielające
się zapachy itp.


Informacje o aktualnych przetargach na najem lokali użytkowych organizowanych przez ZZK można znaleźć na stronie:

http://bip.zzk.wroc.pl/?app=przetargi_lokale

Skip to content