Noc Nadodrza

Noce Nadodrza to cykliczne święto uliczne, w którym uczestniczą przedstawiciele Artystycznego Nadodrza i rzemieślnicy. Każdego roku organizujemy 3 edycje – wiosenną, letnią i zimową. W ten czas wszystkie miejsca otwarte są przez 12 godzin, a odwiedzający zapoznać mogą się z ich ofertą. Nadodrze nigdy nie zasypia!

noc_nododrza_plakat_podglad

Dołącz do nas! Wcześniej jednak poznaj zasady:

REGULAMIN UDZIAŁU W NOCACH NADODRZA

Wydarzenia „Noce Nadodrza” są imprezami kulturalnymi, przeznaczonymi dla galerii, lokali gastronomicznych, pracowni, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, sklepów i zakładów rzemieślniczych zlokalizowanych na Nadodrzu i/lub Ołbinie.

1. Organizatorem Nocy Nadodrza jest Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze, prowadzony  przez Fundację Dom Pokoju zwany w niniejszym Regulaminie Organizatorem.

2. Uczestnik to każdy podmiot, który zgłosi chęć Udziału w Nocy Nadodrza z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

3. Poniższy Regulamin reguluje ogólne zasady współpracy pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem imprezy pod nazwą Noc Nadodrza.

4. Terminy Nocy Nadodrza w 2015 roku to 16.05, 25.07 i 12.12

5. Miejsce imprezy to siedziby Uczestników na terenie osiedla Nadodrze i/lub Ołbin we Wrocławiu.

6. Godziny trwania Nocy Nadodrza to 12:00 – 24:00. Uczestnik może brać udział w całym wydarzeniu lub podać skrócone godziny otwarcia, jednocześnie zobowiązany jest do przestrzegania zadeklarowanych przez siebie godzin, które umieszczone zostaną w programie i materiałach promocyjnych.

7. Warunkiem uczestnictwa w Nocy Nadodrza jest wypełnienie formularza https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fJV2r85AVOzY6v-GlxHdk5bOdWj_nzmUIvw6rC7P5Zs/edit#gid=0] opracowanego przez Organizatoraoraz uiszczenie opłaty w wysokości 50 zł w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed wydarzeniem, czyli odpowiednio 16.04, 25.06 i 12.11.

8. Uczestnicy, którzy nie wypełnią formularza, bądź nie uiszczą opłaty we wskazanym  terminie, nie będą uwzględniani w działaniach promocyjnych Organizatora.

9. Opłata 50 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztu druku materiałów promocyjnych

(mapki drukowane w nakładzie 5000 egzemplarzy, plakaty format B3).

10. Opłata powinna być przekazana w gotówce albo na konto Fundacji Dom Pokoju o

numerze: 41 1050 1575 1000 0022 9675 5404. Fundacja może wystawić rachunek lub notę księgową na „wyprodukowanie materiałów promocyjnych” na życzenie Uczestnika.

11. Organizator zapewnia ze swojej strony działania promocyjne na stronie www.lokietka5.pl, www.artystycznenadodrze.pl, za pośrednictwem fanpage’a https://www.facebook.com/lokietka5, a także kampanię informacyjną w mediach.

12. Organizator przedstawi także propozycję działań reklamowych, dodatkowo odpłatnych (Gazeta Wyborcza, Radio Ram i Radio Wrocław).

13. Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia rezygnacji z udziału w Nocy Nadodrza na tydzień przed terminem Nocy, aby Organizator mógł poinformować z wyprzedzeniem o zmianie liczby uczestników.

14. Wycofanie się z udziału w wydarzeniu nie zwalnia z opłaty 50 zł z uwagi na poniesiony już koszt druku materiałów.

15. W ramach Nocy Nadodrza prowadzona jest akcja „zbierz+odbierz”, polegająca na  zbieraniu pieczątek na mapkach w miejscach uczestniczących w wydarzeniu. Odwiedzający zbierając odpowiednią ilość pieczątek (ok. 70%, dokładna liczba określana jest po ustaleniu ostatecznej liczby Uczestników w wymienionych w  punkcie 11 kanałach informacyjnych), ma prawo skorzystać z promocji (zniżka, prezent) w jednym, wybranym przez siebie miejscu.

16. Koszt wyprodukowania pieczątki (15 lub 25 zł) uczestnicy NN pokrywają ze swoich środków.

17. Uczestnicy zobowiązują się do kolportowania ulotek i plakatów we własnym zakresie, zgodnie z listą miejsc dostępną pod adresem:

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Av1HD- ZIh4wpdDJVS05TUVhpT3hfN0NYaDhzbGFoZHc#gid=0