Przejdź do treści

Dostępność

Dostępność na Nadodrzu rozumiemy jako pracę na rzecz działań społecznych. Jest to gościnność, która zaprasza wszystkie osoby, bez względu na wiek, pochodzenie czy stopień sprawności. 

Proces rewitalizacji Nadodrza to nie tylko remont kamienic i nowe miejsca, ale przede wszystkim rozwój społeczny. Z lokali i galerii mogą korzystać wszyscy mieszkańcy i mieszkanki osiedla, ponieważ wszyscy działamy wspólnie na rzecz rozwoju Nadodrza.

Nawiązując do przykładów dobrego sąsiedztwa, zachęcamy przedsiębiorców do zaangażowania w działania społeczne i skierowane na dostępność ich biznesów dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Dostępność rozumiana w praktyce ma dla nas dwa oblicza:

Ekonomia społeczna

Jest to jeden ze sposób prowadzenia działalności gospodarczej – skierowany do firm, które realizują cele społeczne, ale także do stowarzyszeń, które prowadzą działalność odpłatną. 

Promowaniem ekonomii społecznej w rejonie Dolnego Śląska zajmuje się Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, które prowadzi Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej. 

http://kupujespolecznie.pl/

Dostępność lokali usługowych dla osób ze szczególnymi potrzebami

Lokale usługowe, sklepy i miejsca gastronomiczne powinny być dostępne dla wszystkich klientów i klientek- bez względu na to, jakie mają one potrzeby. 

Dostępność to dla nas  zaproszenie do rozmowy, do doświadczania, do usługi i swojego miejsca.  To planowanie i aranżowanie przestrzeni, w której każdy poczuje się mile widziany.  Dostępne usługi to takie, z której każdy będzie mógł z przyjemnością skorzystać.

Wśród osób z korzystających z usług lokalnego biznesu są osoby g/Głuche, niewidome, w spektrum autyzmu, osoby poruszającą się alternatywnie, starsze lub w ciąży.  To bardzo duża grupa osób, które mogą nie czuć się zaproszone do danego miejsca ze względu na jego aranżację lub sposób komunikacji.

Skip to content