Przejdź do treści

Zapraszamy na trzydniowe szkolenie z pozyskiwania funduszy

Zaproszenie kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych przekuciem swoich pomysłów na konkretne działania: artystów, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, czy tych zainteresowanych wkroczeniem w szeregi organizacji pozarządowych oraz aktywnych seniorów. Zależy nam właśnie na międzypokoleniowej współpracy. Założeniem szkolenia jest także stworzenie wizji konkretnych projektów, które potem pomożemy zrealizować.

W każdy dzień szkolenie trwać będzie 4 godziny. I będą to 4 godziny interaktywnego warsztatu, pracy na konkretnych ideach i ćwiczeniach, a nie nudnego gadania.

Dzień I – 22.07
14:00 – 18:00
1.Co to jest projekt i czym się różni od wniosku? Operacjonalizacja pojęć.
2.Nie ma problemu – nie ma projektu. Odbiorca i zapotrzebowanie. O istocie i metodach diagnozy.
3.Drzewo problemów i drzewo celów
4.Skąd wziąć fundusze: publiczne i prywatne źródła finansowania, dobre praktyki w projektach

Dzień II – 23.07
14:00 – 18:00
1.Piszemy projekt: cele SMART, zadania, rezultaty
2.Budżet
3.Harmonogram
4.Wykres Ganta

Dzień III 24.07
14:00 – 18:00
1.Zarządzanie projektem: cykl życia projektu
2.Zarządzenie projektem: wizjoner, krytyk i realista
3.Niezbędne wsparcie: księgowość, dokumentacja administracja, dokumentacja – wizualna, upowszechnianie, zasady współpracy z partnerami

Na życzenie znacznej większości zainteresowanych godziny mogą ulec niewielkim przesunięciom

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia mailowe: infopunkt@lokietka5.pl

Skip to content