Przejdź do treści

Szkolenie dotyczące form działalności gospodarczej

Zapraszamy na szkolenie dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej – zwłaszcza na Nadodrzu. Odbędzie się 11 czerwca, o godzinie 16:00 w Łokietka 5. Obowiązują wcześniejsze zapisy mailowe.

Szkolenie skupia się na identyfikacji oraz zabezpieczeniu określonych obszarów ryzyka, które pojawiają się w każdej firmie. Brak świadomości w tym zakresie, a tym samym zły wybór formy, w jakiej zaczyna się prowadzenie działalności, grozi w skrajnych sytuacjach automatyczną likwidacją lub upadłością wielu dobrze zarządzanych przedsiębiorstw oraz powstaniem szkód w majątkach prywatnych ich właścicieli. Podczas szkolenia, uczestnicy zapoznają się z konkretnymi rodzajami zagrożeń, możliwymi do zidentyfikowania w każdej formie prowadzenia działalności, na gruncie prawa gospodarczego i handlowego, rodzinnego (odpowiedzialność majątkiem prywatnym), a także podatków, finansów i zarządzania.

W ramach szkolenia omówione zostaną formy prowadzenia działalności:
– Pozarolniczej działalności gospodarczej (wykonywanej samodzielnie),
– Spółki cywilnej,
– Spółki jawnej,
– Spółki partnerskiej
– Spółki komandytowej
– Spółki
– Spółki z o.o.

 Druga część szkolenia, którego termin ustalimy 11.06 dotyczyć będzie form opodatkowania i prowadzenia ewidencji księgowych.  

Skip to content