Przejdź do treści

Robimy Plac na Glanc w Katowicach!

PLAC NA GLANC

to projekt Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, który ma udowodnić, że wspólnymi siłami można odmienić kawałek miasta. Jest także promocją dobrego designu, który powstaje przy współpracy z użytkownikami. Zakłada zupełnie nowy sposób myślenia o przestrzeni publicznej, ponieważ w całości opiera się na działaniach oddolnych i konsultacjach. Przestrzeń publiczna traktowana jest jak własność mieszkańców.

 

Podwórka każdego roku wybierane są w drodze konkursu spośród placów i podwórek zgłoszonych przez ich mieszkańców. Każde zgłoszenie musi zawierać zdjęcia oraz uzasadnienie. Przed dokonaniem wyboru odbywa się wizja lokalna. Dla oceniających bardzo ważne jest zaangażowanie mieszkańców, to aby zgłoszone podwórko rzeczywiście wymagało rewitalizacji oraz możliwości projektowe.

 

Dzięki współpracy między Katowicami i Wrocławiem architekci z Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze, działający w ramach projektu Wrocław – wejście od podwórza, dokonają rewitalizacji podwórka w dzielnicy Wełnowiec – przy ul. Modelarskiej 3. szukacz mapa Między miastami dojdzie do wymiany projektów, ze względu na to, że oba dotyczą zmiany w przestrzeni publicznej i bazują przede wszystkim na zasadach odpowiedzialnego projektowania, oddolności i interwencjach artystycznych.

 

 

W zespole Agnieszka Bocheńska, Przemek Chimczak, Tomasz Bojęć i Maja Zabokrzycka, pracujemy nad koncepcją zagospodarowania podwórka wraz z mieszkańcami.

 

Na podwórku przeprowadziliśmy już kilkuetapowe konsultacje z mieszkańcami, oparte na sprawdzonych przez nas metodach – diagnozie potrzeb, warsztatowej pracy z makietą i mediacjach sąsiedzkich. W efekcie opracowaliśmy projekt aranżacji podwórka uwzględniający potrzeby mieszkańców podwórka i śląską specyfikę.

 

 

Skip to content