Przejdź do treści

Publikacje o rewitalizacji

Proces rewitalizacji osiedli śródmiejskich we Wrocławiu miał swój początek na Nadodrzu, później zaś skierował się na Przedmieście Oławskie. Spółka Wrocławska Rewitalizacja, która realizowała te działania, zebrała swoje doświadczenia w serii publikacji „4 kąty na trójkącie”.
Jest to niezwykle ciekawy zbiór praktycznych porad i wiedzy na temat tego, jak zmieniać osiedle pełne kamienic, położone nieopodal centrum miasta i posiadające żywą społeczność sąsiedzką. Wiedza tam zawarta pasuje zarówno do Przedmieścia Oławskiego jak i Nadodrza.

Publikacje wydane zostały w ramach projektu „4 kąty na trójkącie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

O kamienicach. Jak mądrze zaplanować remont

Przekazujemy Państwu poradnik, który powstał przy udziale specjalistów i mieszkańców, dedykowany wielbicielom tego obszernego miejskiego zasobu jakim są kwartały XIX-wiecznej zabudowy i wszystkim, którzy wybrali mieszkanie w historycznej kamienicy jako miejsce do życia dzisiaj.


Bank lokali. Przygotowanie gminnych lokali użytkowych jako impuls w procesie rewitalizacji obszarów śródmiejskich

Wspólną cechą miast jest dynamika zachodzących przemian, które niemal zawsze uwidaczniają się w przestrzeniach ulic, szczególnie tych śródmiejskich. Duża liczba pustostanów jest symptomem sytuacji kryzysowej. Miasto jako właściciel lokali użytkowych powinno poprzez zarządzanie posiadanym zasobem sterować procesami rozwoju i aktywnie wpływać na zaistniałe uwarunkowania społeczne i gospodarcze.


Ogrody społeczne. Bank dobrych praktyk

Przyglądając się oddolnym inicjatywom ogrodniczym w miastach na całym świecie nietrudno zobaczyć ich ogromną, twórczą różnorodność. Dotyczy ona zarówno szeroko rozumianej postaci ogrodu, jak i sposobu jego zakładania, źródła i stopnia sformalizowania inicjatywy, grona osób opiekujących się nim, systemu prowadzenia, rodzaju organizowanych wydarzeń, lokalizacji, wyposażenia, postawionego celu i wielu innych wątków charakteryzujących tego typu działania.


Kooperatywy. Dom, który wspólnie wymyśliliśmy

W Polsce i w Europie w ostatnich latach rośnie zapotrzebowanie na alternatywne metody zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Wszelkie metody racjonalizacji, oszczędności, kreatywności w pozyskiwaniu własnego mieszkania, spotykają się z coraz większym zainteresowaniem. Jedną z takich metod jest kooperatywa mieszkaniowa – dom zasiedlony przez grupę ludzi, których jednoczy wspólnota celu i działania.


Jak mieszkać? Idea domu wielopokoleniowego

Odpowiedzialne miasta wciąż na nowo zadają sobie pytanie „jak mieszkać?”. W dynamicznym świecie, w obliczu zmieniającego się społeczeństwa, starzenia populacji, masowych migracji, to pytanie staje się jeszcze bardziej aktualne.


Konkursy dla mieszkańców. Jak aktywizować lokalną społeczność

Mówiąc o rewitalizacji kładziemy zawsze nacisk na włączenie do procesu mieszkańców obszaru – możliwie jak najwcześniej, możliwie przedstawicieli wszystkich grup społecznych, możliwie gotowych do aktywnego działania na rzecz poprawy jakości życia w bezpośrednim sąsiedztwie. Jednym z godnych uwagi instrumentów mogą być konkursy dla mieszkańców.


Kwartał modelowy. Jak stworzyć podwórko dla wszystkich mieszkańców

Na stronach poradnika opisane zostały m.in. doświadczenia zdobyte na jednym z podwórek na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu. Publikacja omawia drogę postępowania, obraną w tej konkretnej lokalizacji, a także listę zagadnień, które pomogą w ukształtowaniu scenariusza w razie planowania podobnych działań w innym miejscu.


Manager kwartału. Nowoczesne zarządzanie osiedlem

Punktem wyjścia do wyjaśnienia funkcji managera kwartału jest tzw. management kwartału – popularny w krajach zachodniej Europy sposób zarządzania przestrzenią miasta. Rozumie się przez to system tworzenia w ramach danego osiedla/kwartału sieci współpracy: społecznych, publicznych, przestrzennych, gospodarczych, który jest odpowiedzią na problemy dzielnic we współczesnych miastach. Rolę moderatora tych procesów odgrywa manager kwartału, którego głównym celem jest długofalowa poprawa sytuacji życiowej mieszkańców kwartału w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów.


Współpraca na osiedlu. Jak współdziałać z instytucjami i organizacjami pozarządowymi

Głównymi przyczynami nieobecności NGO na Przedmieściu Oławskim był przede wszystkim problem ze znalezieniem dogodnego miejsca (lokalu) do realizacji działań i projektów, ale również obawy przed słabym angażowaniem się mieszkańców w inicjatywy oferowane przez organizacje. W takich okolicznościach powstał PRZED•POKÓJ H13. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym studium przypadku.


źródło

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/rewitalizacja-publikacje

Skip to content