Przejdź do treści

Obniżenie opłat za ogródki gastronomiczne

Ogłoszono właśnie decyzję o obniżeniu stawek za korzystanie przez przedsiębiorców z ogródków gastronomicznych.

Jak napisał na facebooku prezydent Wrocławia Jacek Sutryk:
W połowie maja restauratorzy będą mogli otworzyć ogródki gastronomiczne. Ich liczba na wrocławskim rynku i w jego okolicach utrzyma się na poziomie sprzed roku – wynika z danych Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.
A my chcemy pomóc. Od lutego 2021 opłata za prowadzenie ogródka gastronomicznego została obniżona do 1 zł netto w I strefie i 0,30 zł netto w II strefie za mkw. Podjąłem decyzję, że te obniżone stawki będą obowiązywały do 30.09.2021r. Dodatkowo podobnie jak w ubiegłym roku właściciele ogródków gastronomicznych po uzyskaniu zgody będą mogli bezpłatnie je powiększyć o tzw. strefę relaksu, która pozwala na ustawienie dodatkowych stolików i krzeseł.

W okresie od dnia 01.02.2021 r. do 30.06.2021 r. wysokość stawki za miesiąc za zajęcie 1 m2 powierzchni w deklarowanym okresie zajęcia gruntu wynosi:

  • 1 zł plus VAT w strefie 1;
  • 0,30 zł plus VAT w strefie 2;”

Poszerzenie ogródka o „strefę relaksu”

Jednocześnie informujemy, że w ramach zawartych umów dotyczących ogródków gastronomicznych istnieje możliwość poszerzenia powierzchni ogródka o strefę relaksu.

Dla ogródków w pasie drogowym
(decyzje dot. ogródków wydawane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta)

Krok 1: Przedsiębiorca występuje z wnioskiem o opinię niezbędną dla udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia ogródka gastronomicznego do Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia na adres: magdalena.mendyka@um.wroc.pl

Wniosek powinien zawierać:

  1. dane wnioskodawcy, nr opinii dot. ogródka, kontakt mailowy i telefoniczny,
  2. prośbę o udostępnienie dodatkowego obszaru przy zorganizowanym ogródku – adres lokalu gastronomicznego,
  3. mapkę z Google lub SIP-u z proponowaną przestrzenią czasowego rozszerzenia ogródka gastronomicznego,
  4. oświadczenie, że przedsiębiorca zobowiązuje się do wystawiania wyłącznie stolików i krzesełek z zachowaniem wymaganych przepisami prawa odległości i reżimu sanitarnego w godzinach otwarcia lokalu (oznacza to, że przedsiębiorca zobowiązany jest do usunięcia mebli z chwilą zakończenia działalności w danym dniu).

Wydział Inżynierii Miejskiej niezwłocznie weryfikuje propozycję i przekazuje wnioskodawcy zwrotną opinię w sprawie lokalizacji. Opinia ta zostaje również przekazana do ZDiUM.

Krok 2: Równocześnie z wnioskiem o wydanie opinii do WIM przedsiębiorca występuje z  wnioskiem o zajęcie pasa drogowego do ZDiUM (wniosek do ZDiUM powinien zostać złożony przynajmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia zezwolenia).  Podania w formie dokumentu elektronicznegomuszą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą: http://bip.zdium.wroc.pl/informacja-o-epuap/

Dla umożliwienia szybszego kontaktu, założona została skrzynka pocztowa: ogrodki@zdium.wroc.pl, za pośrednictwem której przedsiębiorcy mogą się kontaktować w razie pytań.

Uwagi:

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia ogródka gastronomicznego udzielane są przez ZDiUM w oparciu o opinię Wydziału Inżynierii Miejskiej.

W uzasadnionych przypadkach przedsiębiorcy mogą występować o udzielenie ulgi dotyczącej należności z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg publicznych, polegającej na odroczeniu terminu spłaty należności, rozłożeniu zapłaty na raty lub umorzeniu należności w całości lub w części. https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/19222/rozpatrywanie-wnioskow-z-zakresu-kar-i-oplat-za-parkowanie-w-strefie-platnego-postoju-oraz-za-zajecie-pasa-drogowego Jednostką właściwą dla rozpatrzenia wniosku jest Wydział Inżynierii Miejskiej.


Pełna procedurę i szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku poniżej

Skip to content