Przejdź do treści

Następny przystanek Poznań- BRAMA

W ramach Koalicji Miast dla Kultury zapraszamy na poznański weekend we Wrocławiu.  Jedną  z przestrzeni  gdzie zobaczymy Poznań będzie Nadodrze. Kolejnym działaniem artystów z Poznania jest projekt BRAMA, którym postarają się w wpisać we wrocławski program rewitalizacji dzielnicy Nadodrze.  Zapraszamy 1 lipca o godz. 19:00 na dziedziniec przy ulicy Rydygiera 25/27.

W wielu polskich miastach realizowane są programy rewitalizacji poszczególnym dzielnic, ulic czy ich kwartałów. Dotychczasowe doświadczenia zaowocowały ożywioną dyskusją, szeregiem publikacji i opracowań, które przyczyniają się do coraz lepszej świadomości jak poprawnie planować procesy ożywiania miejskich przestrzeni. Wśród często piętnowanych i na szczęście coraz rzadziej popełnianych błędów, jest pomijanie lokalnej specyfiki oraz  potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Projekt Brama stara się wpisać we wrocławski program rewitalizacji dzielnicy Nadodrze. Jako miejsce swojej aktywności wybrano bramę wejściową i podwórze przy ulicy Rydygiera 25/27. Wcześniej pod tym adresem w codzienne życie mieszkańców kilku kamienic wkroczyły już nowe inicjatywy, takie jak –  artystyczny hostel, winiarnia czy jadłodajnia. Starzy i nowi użytkownicy starają się budować relacje harmonijnego funkcjonowania we wspólnej przestrzeni.

Projekt BRAMA jest próbą stworzenia we współpracy z lokalną społecznością trwałej wartości powstałej z okazji  kilkudniowej obecności Poznania we Wrocławiu. Wspólnocie mieszkaniowej zostanie zaproponowany remont będącej w złym stanie technicznym i estetycznym, bramy. To konkretne działanie (zgodne z poznańskim genius loci) jest celem podstawowym, mającym przynieść realną wartość dla wszystkich zainteresowanych. Artyści spróbują także namówić mieszkańców kamienicy do wyrażenia zgody na realizację muralu, który wyremontowana bramę uczyni wyjątkową. Inspiracją dla pracy poznańskiego artysty Somearta będzie materiał o historii miejsc położonych w okolicach ulicy Rydygiera zebrany przez dziennikarza tygodnika Polityka Sebastiana Frąckiewicza. Podstawowa zasada jaka towarzyszyć będzie działaniom polega na pełnym respektowaniu zdania mieszkańców. Zależnie od ich woli mural pozostanie na stałe w tym miejscu lub po pewnym czasie  zostanie usunięty.

Odsłonięcie powstałej pracy Somearta stanie się okazją do świątecznego wydarzenia, którego punktem kulminacyjnym będzie wykonanie nietypowej kompozycji powstałej z połączenia brzmień orkiestry dętej, radioodbiorników i elektroniki. Pomysłodawcą, autorem muzyki i współwykonawcą koncerty będzie poznański artysta Rafał Zapała.

????????????????????????????????????

 


Koalicja Miast to program współpracy Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz sześciu miast: Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi, Poznania i Szczecina. Partnerstwo siedmiu metropolii służy zaktywizowaniu środowisk samorządowych, artystycznych i pozarządowych. Stwarza nowe możliwości w zakresie wymiany kulturalnej, promowania lokalnych artystów i instytucji kultury. W ramach Koalicji Miast wzmacnia się współpracę, podejmuje dyskusję na temat samorządowej odpowiedzialności za kulturę. Punktem kulminacyjnym współpracy jest prezentacja we Wrocławiu artystycznego potencjału miast koalicyjnych.

Skip to content