Przejdź do treści

Miasto w działaniu – prezentacja raportu i debata Public

W procesie ciągłej urbanizacji polskich miast, wytwarzają się różne potrzeby mieszkańców o charakterze nie tylko materialnym czy akcesyjnym – do wiedzy czy do usług, ale również pod kątem partycypacji i aktywności w naszej małej ojczyźnie, którą jest Wrocław. Raport Miasto w Działaniu pod redakcją Przemysława Filara oraz Pawła Kubickiego pokazał nam, że kluczem do poprawy stanu naszego miasta jest poprawa struktur organizacyjnych, w którym to obywatele będą mieli decydujący głos w sprawach będących stricte związanych z naszym miastem.

Zobacz raport pod adresem:
http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2012/10/Miasto-w-dzialaniu.pdf

Debata jest skierowana do osób decyzyjnych – mających nawiększy wpływ na to, co dzieje się w Naszym Mieście, jak i do ekspertów w dziedzinie polityki, finansów oraz społeczeństwa obywatelskigo. Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o uczestnictwo w debacie, która odbędzie się w dniu 15-go listopada 2012 roku o godzinie 18:00 w Infopunkcie mieszczącym się przy ul. Łokietka 5 we Wrocławiu.
Nie wyobrażamy sobie, iż bez Państwa obecności, debata przyniesie pożądane skutki oraz, że pozwoli odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań dotyczących aspektów poprawy aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego poprzez utworzenie budżetu obywatelskiego, zwiększenie znaczenia referendum lokalnego czy otworzenie ordynacji przyjaznej dla mieszkańców.
Zachęcam do przybycia i podzielenia się z nami swoją wiedzą i pomysłem, które mogą mieć ogromny wpływ na nasze miasto.

Skip to content