Przejdź do treści

Konsultacje prawne i doradztwo architektoniczne

10.06 zapraszamy na konsultacje w Łokietka 5

 

 

Konsultacje prawne odbędą się o godzinie 14.00 

1. Prawo cywilne:
– kwestie dot. umów, w tym umów z konsumentami,
– prawo rzeczowe – kwestie dotyczące nieruchomości, służebności, hipotek itp.,

2. Prawo handlowe:
– kwestie dotyczące założenia, prowadzenia oraz zakończenia działalności gospodarczej,

3. Prawa pracy (zarówno w interesie pracodawców jak i pracowników)

 

___________________________________

Doradztwo architektoniczne, techniczne i formalno – prawne, godzina 16.00

Zapraszamy do korzystania z nieodpłatnego doradztwa dla przedsiębiorców lub osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej na Nadodrzu.

Konsultacji udziela architekt Grzegorz Górka

Doradztwo w zakresie:
• uwarunkowania architektoniczno – budowlane i techniczne
• procedury formalno – prawne poprzedzające realizację prac budowlanych i użytkowanie lokalu/budynku
• wymagania formalno – prawne w odniesieniu do zakresu planowanych prac
• ocena stanu technicznego lokali/budynków
• technologie budowlane
• potencjalne koszty inwestycji budowlanych
• analiza funkcjonalno – przestrzenna projektowanej przestrzeni

Osoby zainteresowane doradztwem prosimy o wcześniejsze umówienie się na konsultacje telefonicznie: +48 883 047 310 lub mailowo: infopunkt@lokietka5.pl

Skip to content