Przejdź do treści

Jedności Narodowej 45 – obniżony czynsz

Lokal miejski na Nadodrzu dostępny przy ul. Jedności Narodowej 45 wrócił do przetargu z obniżonym czynszem.

ulica: Jedności Narodowej 45
metraż: 44,21 m2
tel. 71-776-24-54
cena/czynsz: 600 (netto)
właściciel: Zarząd Zasobu Komunalnego
witryna od strony ulicy: nie
stan techniczny lokalu: dobry, budynek przeznaczony do uciepłowienia
umiejscowienie: lokal w budynku mieszkalno-użytkowym, parter, wejście z klatki schodowej, okna na podwórko, WC w lokalu.
możliwa działalność: działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarcza w
zakresie: biuro, magazyn, usługi z wyłączeniem usług prawnofinansowych. Nie dopuszcza się prowadzenia działalności w sposób generujący duże nasilenie ruchu klientów w obrębie bramy i klatki schodowej budynku.
poprzednia działalność: usługi
termin przetargu: 26 listopada 2021


Więcej informacji na stronie: OGŁOSZENIE NR 47/2021 ul. Sądowa 14/pl. Legionów 17 o pow. 106,54m2, ul. Jedności Narodowej 45 o pow. 44,21m2 – BIP – Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu (zzk.wroc.pl)


Zakres konieczny do rozpoczęcia działalności: sprawdzenie i ewentualna
wymiana instalacji elektrycznej, uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej (dot. wentylacji), legalizacja wodomierza.


W lokalu zabrania się prowadzenia usług noclegowych, umieszczania automatów
do gier o niskich wygranych. Prowadzona działalność nie może powodować
uciążliwości w funkcjonowaniu i korzystaniu z nieruchomości przez innych
użytkowników lub zakłócać spokoju mieszkańcom poprzez np. hałas, wydzielające
się zapachy itp.


Informacje o aktualnych przetargach na najem lokali użytkowych organizowanych przez ZZK można znaleźć na stronie:

http://bip.zzk.wroc.pl/?app=przetargi_lokale

Skip to content