Przejdź do treści

Jak założyć biznes w kamienicy?

Kamienice na Nadodrzu pełnią bardzo ważną rolę dla rozwoju osiedla. Są nie tylko domem dla mieszkańców i mieszkanek Nadodrza, ale także przestrzenią działania lokalnego biznesu.

Program rewitalizacji Nadodrza rozpoczął się w 2005 roku i zakładał przywrócenie do świetności aż kilkudziesięciu kamienic, które zyskały nowe elewacje, dachy i klatki schodowe. Równie istotny okazał się remont parterów kamienic, które zostały udostępnione – na korzystnych cenowo warunkach – dla artystów, rzemieślników i lokalnych przedsiębiorców. Pozwoliło to przyciągnąć na Nadodrze wiele kreatywnych jednostek i twórców, którzy świetnie odnaleźli się w przestrzeniach kamienicowych – i dopasowali je do swoich potrzeb i pasji. 

W kamienicach odnowiono elementy detali architektonicznych, a skala tych działań pozwoliła na przywrócenie dawnego kształtu osiedla. Jego nowe-stare oblicze, zgodne z oryginalnymi planami urbanistycznymi, przyciągnęło młodych miłośników i miłośniczki kamienic, którzy zaczęli interesować się ich bogatą historią korzystając z nowych metod – robienia zdjęć, słuchania audycji i spacerów.  

Kamienice nie tylko inspirowały do poznania bogatej historii Wrocławia, rozumienia roli budynków w mieście, ale znowu można było korzystać z ich przestrzeni w celach gospodarczych. Realizacją programu zajmowała się spółka Wrocławska Rewitalizacja, która zajmowała się także remontami lokali użytkowych w parterach kamienic. 

Lokale użytkowe jako narzędzie rewitalizacji

Jak piszą autorzy publikacji wydanej przez Wrocławską Rewitalizację pt. „Bank lokali. Przygotowanie gminnych lokali użytkowych jako impuls w procesie rewitalizacji obszarów śródmiejskich”

Proces rewitalizacji powinien być spójny z długofalową strategią rozwoju miasta oraz zmierzać do wydobycia zidentyfikowanych potencjałów i likwidacji zjawisk kryzysowych w obszarze objętym interwencją. (…) W celu osiągnięcia trwałej i skutecznej rewitalizacji obszaru zdegradowanego konieczne jest stymulowanie rozwoju gospodarczego adekwatne do potrzeb danego miejsca.

Programy rewitalizacji są dla gmin szansą na świadome i różnorodne kierowanie rozwojem gospodarczym obszaru – np. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, transformację obszarów poprzemysłowych czy wprowadzanie nowych funkcji do istniejącej zabudowy. Jednym z kluczowych działań jest ożywianie przestrzeni ulic. Istotną rolę odgrywa w tym kontekście odpowiednie zagospodarowanie strefy parterów.

Wspólną cechą miast jest dynamika zachodzących przemian, które niemal zawsze uwidaczniają się w przestrzeniach ulic, szczególnie tych śródmiejskich. Duża liczba pustostanów jest symptomem sytuacji kryzysowej. Miasto jako właściciel lokali użytkowych powinno poprzez zarządzanie posiadanym zasobem sterować procesami rozwoju i aktywnie wpływać na zaistniałe uwarunkowania społeczne i gospodarcze.

Remontowanie i udostępnianie lokali na cele gospodarcze, kulturalne i społeczne może przynieść szereg korzyści dla obszaru zdegradowanego. Wprowadzanie nowych funkcji jest pożyteczne zarówno dla mieszkańców rewitalizowanego obszaru, jak również może przyciągać do niego nowych interesariuszy.

Udostępnianie lokali i nowe miejsca na Nadodrzu

W przypadku Nadodrza praktyczną stroną tego procesu udostępniania lokali zajmuje się Zarząd Zasobu Komunalnego. Remontowane lokale w budynkach kamienic należą do Miasta Wrocław i są obsługiwane przez ZZK. Obecnie proces ten wygląda tak, że Zarząd organizuje przetargi na wynajem lokali użytkowych. Czasami w warunkach przetargu pojawia się informacja o preferowanym typie działalności, jeśli oferent (ZZK) jest zdania, że lokal może pełnić istotną rolę dla rozwoju osiedla. W warunkach przetargu może wtedy pojawić się informacja na temat preferowanej działalności o charakterze rzemieślniczym lub rzemieślniczym. Takie miejsca mogą później prowadzić otwarte dla mieszkańców i mieszkanek zajęcia lub brać udział w nadodrzańskich wydarzeniach. Nie jest to oczywiście wymagana reguła, ale bardzo często przedsiębiorstwa, które skorzystały ze wsparcia, chcą dać od siebie. 

Jednym z najważniejszych zadań Infopunktu Nadodrze jest wsparcie w szukaniu lokalu na założenie nowej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie mogą zgłosić się na Łokietka 5 z pytaniem o to, czy na osiedlu są dostępne lokale na wynajem. Najbardziej korzystną formą wynajmu wydaje się skorzystanie z ofert przetargów na lokale miejskie, które ogłasza Zarząd Zasobu Komunalnego. Przetargi na lokale miejskie oferują bardziej atrakcyjne warunkach niż na rynku otwartym – miasto ma stabilne ceny wynajmu i podstawowa stawka również może być niższa. Niektóre osoby nie wiedzą w ogóle o takiej formie działalności miasta Wrocław, więc przekazanie najnowszych ofert jest często istotnym wsparciem.


Informacje o lokalach użytkowych na wynajem prezentowane są na naszej stronie

https://lokietka5.pl/lokale/

Skip to content