Przejdź do treści

Dostępne Nadodrze

Dostępność na Nadodrzu rozumiemy jako pracę na rzecz działań społecznych. Jest to gościnność, która zaprasza wszystkie osoby, bez względu na wiek, pochodzenie czy stopień sprawności. Nawiązując do przykładów dobrego sąsiedztwa, zachęcamy przedsiębiorców do zaangażowania w działania społeczne i skierowane na dostępność ich biznesów dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Lokale usługowe, sklepy i miejsca gastronomiczne powinny być dostępne dla wszystkich klientów i klientek- bez względu na to, jakie mają one potrzeby.  Dostępność to dla nas  zaproszenie do rozmowy, do doświadczania, do usługi i swojego miejsca.  To planowanie i aranżowanie przestrzeni, w której każdy poczuje się mile widziany.  Dostępne usługi to takie, z której każdy będzie mógł z przyjemnością skorzystać.

Wśród osób z korzystających z usług lokalnego biznesu są osoby g/Głuche, niewidome, w spektrum autyzmu, osoby poruszającą się alternatywnie, starsze lub w ciąży.  To bardzo duża grupa osób, które mogą nie czuć się zaproszone do danego miejsca ze względu na jego aranżację lub sposób komunikacji.

Skip to content