Przejdź do treści

Badanie miejskie „Analiza Funkcjonalna Wrocławskich Osiedli”

pl-powstancow-sl-z-lotu-ptaka

Fundacja Dom Pokoju na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia od pewnego czasu przygląda się funkcjonowaniu wrocławskich osiedli oraz realizuje badanie miejskie „Analiza Funkcjonowania Wrocławskich Osiedli”.

Fundacja zaangażowała do współpracy grono ekspertów polskich i zagranicznych. Badacze pracują w zespole społecznym i przestrzennym. Badania społeczne, nadzoruje Dorota Whitten – socjolog i mediator, związana z Fundacją od kilku lat. Poza nią w zespole społecznym pracuje Jacek Pluta, doktor socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim i jeden z autorów Wrocławskiej Diagnozy Społecznej oraz Katarzyna Kajdanek, która od lat badawczo zajmuje się tematem suburbanizacji. Pracę badaczy przestrzennych koordynuje Izabela Mironowicz, znana wrocławska urbanistka, pełnomocnik dziekana ds. kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

W badaniach liczy się zdanie wszystkich mieszkańców Wrocławia. Gmina Wrocław chce dowiedzieć się, jak żyje się na poszczególnych osiedlach, jak wyglądają relacje sąsiedzkie i jak przestrzeń jest dostosowana do oczekiwań i potrzeb różnych grup społecznych. Wyniki badań będą podstawą do wprowadzenia zmian w zarządzaniu osiedlami.

Badanie jest realizowane przez ankietę on-line oraz badania fokusowe. Cały czas tworzymy  bazę kontaktów do osób, które na swoich osiedlach pełnią rolę liderów i inicjatorów działań. Ludzi, którzy mogą powiedzieć coś o brakach i potrzebach dostrzeganych w otoczeniu. Mamy nadzieję, że ich cenne doświadczenie i wiedza pozwolą wypracować we Wrocławiu nowy model aktywnego społeczeństwa.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która jest częścią badań. Zebrane dzięki niemu informacje posłużą naszym specjalistom do diagnozy sytuacji i opracowania rozwiązań sprzyjających stworzeniu lepszej jakości życia w naszym lokalnym środowisku.

Ankieta znajduje się pod adresem: http://www.wroclaw.pl/ankieta-osiedlowa.

**Fundacja Dom Pokoju od 10 lat pracuje na rzecz poprawy jakości życia społecznego i budowania otwartych postaw obywatelskich. Działając na wielu polach i wielu szczeblach wdraża innowacyjne działania z zakresu edukacji pokoju, zarządzania konfliktem i rozwoju lokalnego. Od 2010 roku prowadzi Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze.**

 

 

 

 

Skip to content