Przejdź do treści

Zatrudnianie osób z Ukrainy

Jeśli przedsiębiorca chce zatrudnić osoby z Ukrainy, przede wszystkim polecamy naszą nadodrzańską agencję pracy PolUkr. Firma ma swoją siedzibę przy ulicy Łokietka 18, działa na naszym osiedlu od kilku lat i mają duże doświadczenie. Wiemy, że w tym momencie mają kontakt do osoby pochodzących z Ukrainy, które mieszkają we Wrocławiu i chcą podjąć pracę. Firma oferuje również pomoc w załatwianiu formalności.

Kontakt do agencji pracy PolUkr
polukragencja@gmail.com
+48 795 941 655


Jeśli chodzi o formalności ogólne dotyczące zatrudniania osób z Ukrainy, w ostatnim czasie wiele się nie zmieniło, zasady formalne pozostają bez zmian. Odsyłamy do informatora Urzędu Pracy, gdzie zamieszczone są wszystkie informacje o zatrudnianiu „obywateli państw trzecich w Polsce” czyli takich, które nie należą do Unii Europejskiej – chodzi również o osoby pochodzące z Ukrainy.

https://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-cudzoziemcow/zatrudnienie-obywateli-panstw-trzecich-w-polsce

Obywateli Ukrainy można zatrudniać na umowę zlecenie czy umowę o pracę, ale fakt ten trzeba zgłosić do Urzędu Pracy.

Warunkiem powierzenia pracy cudzoziemcowi w Polsce jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia oraz legalny pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. O zezwolenie na pracę występuje pracodawca do właściwego wojewody.

Zezwolenie na zatrudnienie osoby cudzoziemca można złożyć przez Internet – za pośrednictwem portalu Urzędu Pracy praca.gov.pl

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=CUDZOZIEMIEC_OPWPC

Jeśli osoba przyjechała do Polski bez wizy (co jest możliwe w obecnej wyjątkowej sytuacji), może przebywać i pracować w Polsce przez 90 dni – po tym czasie musi zawnioskować o pobyt czasowy i odpowiednie pozwolenia do Urzędu Wojewódzkiego. Osoby z Ukrainy mogą pracować w trybie bezwizowym, ale że stosownym oświadczeniem/zezwoleniem. Złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt muszą w czasie tych 90 dni, a nie po ich upływie.

Warto obserwować informacje na temat sposobów zatrudnienia: możliwe, że Sejm wprowadzi ułatwienia dla obywateli Ukrainy lub miasto Wrocław przygotuje pakiet z dedykowanymi informacjami. Będziemy informować o rozwoju sytuacji.


Bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy oferuje Instytut Praw Migrantów
pod numerem telefonu: 510 011 846
mailowo: zapisy@instytutpm.eu
lub w siedzibie Instytutu przy ul. Ruskiej 46A/202 (nr 3 na domofonie).

Więcej informacji o wsparciu dla Ukrainy w serwisie Urzędu Miasta Wrocław
https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/wojna-w-ukrainie-wroclaw-pomaga-potrzebujacym-jak-pomagac-madrze

Skip to content