Przejdź do treści

Ponowne przetargi na Jedności i Rostafińskiego

– Drugiego przetargu pisemnego ofertowego (po obniżeniu czynszu wywoławczego o 50%)  na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Wrocław przy ul. Jedności Narodowej 47 o pow. 137,15m2 na prowadzenie działalności: Galerie sztuki, inna działalność o charakterze artystyczno-rzemieślniczym z wyłączeniem pracowni artystycznej, usługi z wyłączeniem usług prawno-finansowych i pogrzebowych, handel wymieniony w poz. I.3 i I.4 w załączniku do Zarządzenia nr 3221/11 Prezydenta Wrocławia z 6 grudnia 2011r., gastronomia…szczegóły w ogłoszeniu. 

– Drugiego przetargu pisemnego ofertowego (po obniżeniu czynszu wywoławczego o 50%) na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Wrocław przy ul. Rostafińskiego 9 o pow. 82,34m2 na prowadzenei działalności:
Galeria sztuki, inna działalność o charakterze rzemieślniczym i/lub artystycznym z wyłączeniem pracowni artystycznej, działalność edukacyjna, kulturalno-oświatowa. Dopuszczalne jest prowadzenie działalności handlowej lub usługowej związanej tematycznie z działalnością główną, jako działalności uzupełniającej. Dopuszczalne jest prowadzenie, jako działalności uzupełniającej, małej gastronomii rozumianej jako możliwości podawania napojów bezalkoholowych i przekąsek … szczegóły w ogłoszeniu. 

Skip to content