Przejdź do treści

#wsparcie Organizacje pomagające w prowadzeniu działalności

Szukacie pomocy w założeniu stowarzyszenia lub fundacji? Potrzebujecie wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Przedstawiamy trzy organizacje posiadające szeroką ofertę szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii społecznej.

 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP
Projekt Dolnośląski Ośrodek wspierania ekonomii społecznej

Ich misją jest wsparcie Ekonomii Społecznej na terenie subregionu Wrocławskiego. Cel ten realizują poprzez podnoszenie kwalifikacji oraz potencjału organizacji pozarządowych oraz łączenie tego środowiska z przedsiębiorstwami społecznymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz biznesem. Ich działania skierowane są zarówno do grup nieformalnych – jak i organizacji działających od wielu lat.

 Centrum Sektor 3

Oferują kompleksowe szkolenia z zakresu zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych.
Nauczają między innymi: jak założyć fundację lub stowarzyszenie, jak pozyskać środki na jej funkcjonowanie, jak skutecznie promować działania swojej organizacji, jak efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi czy zbudować zespół.

 Stowarzyszenie rozwoju przedsiębiorczości

Zakres usług Stowarzyszenia obejmuje działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, wsparcie rozwoju kadr i innowacyjności przedsiębiorstw, prowadzenie badań i analiz społeczno-ekonomicznych rynku pracy, rynków branżowych krajowych i międzynarodowych.

#wsparcieNadodrze

Skip to content