Przejdź do treści

Jak planować finanse swojej firmy – konsultacje

Darmowe konsultacje indywidualne z firmą Easy Numbers trwają do końca maja. Wystarczy wypełnić formularz i zapisać się na wybraną termin. Konsultacje skierowane są do przedsiębiorców i osób które chciałyby rozpocząć swój biznes.

Zapisy przez formularz z tygodniowym wyprzedzeniem.
https://forms.gle/EJQ4TEqNpqZqUrY1A

Jak planować wydatki przedsiębiorstwa?

W czym może pomóc planowanie i kontrola finansów?

Z jakich narzędzi warto skorzystać i dlaczego jest istotne?

Zapraszamy na indywidualne konsultacje dostosowane do potrzeb i profilu Waszej firmy.
Planowanie i analiza są bardzo istotne dla każdego przedsiębiorstwa, szczególnie w obliczu trudnych i zaskakujących sytuacji. Warto spojrzeć na swoje wydatki oraz inwestycje z innej perspektywy – nie jako doraźne działania, ale część strategii rozwoju firmy.

O tym wszystkim opowie Grzegorz, właściciel organizacji Easy Numbers od ostatnich 10 lat pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom w planowaniu finansowym, czyli wsparciu w procesie jak najlepszego wykorzystania środków finansowych. Konsultacje opierają się na indywidualnym rozpoznaniu sprawy i udzieleniu profesjonalnej porady.Planowanie finansowe

Planowanie i kontrola finansów przedsiębiorstwa może pomóc w:

– oszczędnym gospodarowaniu środkami,- upewnieniu się, że finanse przedsiębiorstwa mają się dobrze
– informacji, czy należy wprowadzić zmiany (np. nowe standardy czy procesy)
– pozwala przewidywać sytuację przedsiębiorstwa w najbliższych 6-12 msc
– upewnieniu się, że działalność jest zgodna z regulacjami i wprowadzenie nowych narzędzi w celu doprowadzenia do tego stanu
– eliminowaniu ryzyka.


Kontrola finansów

Planowanie i kontrola finansów przedsiębiorstwa może pomóc w:


– oszczędnym gospodarowaniu środkami,
– upewnieniu się, że finanse przedsiębiorstwa mają się dobrze,
– informacji, czy należy wprowadzić zmiany (np. nowe standardy czy procesy),
– pozwala przewidywać sytuację przedsiębiorstwa w najbliższych 6-12 msc,
– upewnieniu się, że działalność jest zgodna z regulacjami i wprowadzenie nowych narzędzi w celu doprowadzenia do tego stanu,
– eliminowaniu ryzyka.


Proces planowania finansowego

Proces planowania składa się z 4 głównych etapów:

  • przygotowanie planu wpływów i wydatków oraz przychodów i kosztów (jak osiągnąć cele),

Zrozumienie kształtu przedsiębiorstwa z perspektywy bilansu i rachunku zysku i strat w czym może pomóc księgowość.

  • planowanie kapitałowe (ile i skąd pozyskać finansowanie),

Pozyskiwanie finansowania z różnych źródeł zarówno od instytucji finansowych jak i od państwa.

  • bieżące prognozowanie dostępności środków (czy wystarczy do końca roku)

Stworzenie modelu finansowego przedsiębiorstwa który pomoże przeanalizować wpływ decyzji na wynik i sytuację prowadzonego przedsiębiorstwa, teraz i za kilka miesięcy.

  • oraz kontrola wykorzystania tych środków (przyglądamy się każdemu wydatkowi).

Wprowadzenie procesów i standardów zapewniające jak najlepsze wykorzystanie środków. 


Podstawy rachunkowości

Bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływów pieniężnych

W czym jeszcze mogą pomóc nam bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływów pieniężnych?

  • Bilans – co posiada przedsiębiorstwo, łącznie z długami i należnościami, (aktywa, należności, kapitał i zobowiązania)
  • Rzis – czy przedsiębiorstwo na koniec miesiąca/roku jest na + czy – (wynik przedsiębiorstwa)
  • Przepływy finansowe – czy wystarczy nam gotówki do końca roku/półrocza i na co ją wydamy?

Źródła przychodów

Jak można je obliczyć?

Przychody liczymy mnożyć ceny produktów przez ich ilość, źródła przychodów możemy podzielić na działalność podstawową  (sprzedaż) i pozostałą działalność oraz działalność finansową.


Struktura moich kosztów

Dlaczego jest to takie istotne?

Najpopularniejsze metody podziału kosztów to podział na koszty bezpośrednie i pośrednie oraz na koszty stałe i zmienne. Zrozumienie swojej struktury kosztów może prowadzić do nowych wniosków, decyzji oraz pokazuje czy udaje się przynajmniej pokryć nieuniknione koszty.


Płynność finansowa

Czym jest planowanie płynności finansowej?

Przewidywanie płatności na najbliższe 6-12 msc. Tym samym reagowanie na czas np. w sytuacjach zw. z brakiem kapitału i zabezpieczenie się przed taką ewentualnością. Dodatkowo eliminowanie niebezpieczeństw takich jakich zaległe/pominięte faktury, zapadalność płatności czy nie otrzymane płatności.


Narzędzia planowania finansowego

Z jakich narzędzi warto skorzystać?

Dwa najpopularniejsze narzędzia to arkusze wspierające kalkulacje:

– Google Sheets,
– Microsoft Excel,

Skip to content