Przejdź do treści

Obniżenie opłat za ogródki gastronomiczne

Mieszkańcy i mieszkanki Nadodrza mogą wreszcie skorzystać z ogródków gastronomicznych swoich ulubionych lokali i restauracji. Ogłoszono także obniżkę opłat, jakie przedsiębiorcy składają do miasta Wrocław za możliwość ustawienia plenerowych miejsc w przestrzeni przy swoich lokalach. 

Ogródkami gastronomicznymi na terenie Nadodrza zajmuje się Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Ogródki na Nadodrzu ulokowane są (w większości przypadków) na terenie dróg publicznych gminnych – chodniki ze stolikami są formalnie częścią takiej drogi – dlatego opłata za korzystanie ustalona jest na 0,80 zł za metr kwadratowy. 

Wspomniana obniżka opłat odnosi się bezpośrednio do dróg wewnętrznych, które nie wymagają specjalnej umowy ze ZDiUMem. Obniżka cen została wprowadzona w ramach zarządzenia Prezydenta Wrocławia, jednak w odniesieniu do dróg publicznych, podstawą prawną dla udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego jest Ustawa. Dlatego wydając decyzję o ogródkach, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta wyliczył koszty na podstawie ogólnych przepisów, które nie uwzględniają obniżki cen. 

W sytuacji, w której przedsiębiorca otrzymał już od ZDiUM rozliczenie z wyższą opłatą, wciąż może ubiegać się o obniżenie opłat. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi za korzystanie z ogródków gastronomicznych składając wniosek o udzielenie ulgi do Wydziału Inżynierii Miejskiej. 


Przedsiębiorcy zajmujący pas drogowy na podstawie decyzji ZDiUM mają możliwość uzyskania ulgi z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz kar. – jednostką realizującą zadania z tego zakresu w UM Wrocławia jest Wydział Inżynierii Miejskiej

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/19222/rozpatrywanie-wnioskow-z-zakresu-kar-i-oplat-za-parkowanie-w-strefie-platnego-postoju-oraz-za-zajecie-pasa-drogowego


Informacji na ten temat udziela pan Adrian Śliczniak
Kierownik Działu Utrzymania Miasta
Wydział Inżynierii Miejskiej
Urząd Miejski Wrocławia

adrian.sliczniak@um.wroc.pl
71 777 86 43

Skip to content