Przejdź do treści

FINAŁ PROJEKTU 100 LAT DLA POKOJU W EUROPIE

Zapraszamy na Spacer Pokoju i prezentację wystawy „100 lat dla Pokoju w Europie”.

13754338_1068700603198042_4951511041781841072_n

20 lipca 2016 roku, o godzinie o godzinie 16:00 spacer śladami Wielkich Wrocławskich Teologów wyruszy spod Sukiennic, a o godzinie 18.00w siedzibie Fundacji Dom Pokoju, przy ul. Łokietka 5/1 rozpocznie się debata pt. „Pięciu myślicieli wrocławskich w obronie praw człowieka”.

Poznaj pięciu wrocławskich myślicieli i ich działania na rzecz walki o prawa człowieka. Z Fundacją Dom Pokoju i Wrocławskim Konwentem, pod patronatem Prezydenta Rafała Dutkiewicza, przejdziemy przez miejsca związane z naszymi bohaterami.

Spacer wyruszy 20 lipca, o godzinie 16:00 spod Sukiennic. Ideą spaceru jest upamiętnianie oraz ożywianie dziedzictwa duchowego Dolnego Śląska. Na przestrzeni stulecia dążeń do pokoju i walki w obronie praw człowieka w historii Wrocławia zapisali się wielcy myśliciele: Edyta Stein, Benno Jacob, Katharina Staritz, Dietrich Bonhoeffer i kardynał Bolesław Kominek. Spacer prowadzić będzie przez miejsca im poświęcone i zakończy się w Miejskim Arsenale, wspólnym zwiedzaniem wystawy poświęconej Kardynałowi Kominkowi.

Fundacja Dom Pokoju istnieje od 11 lat. Od początku swojej działalności realizuje działania na rzecz Edukacji Pokoju i budowania dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Od 2008 roku działa Konwent Wrocławski, w którego skład wchodzą przedstawiciele mniejszości religijnych we Wrocławiu: katolickiej, żydowskiej, muzułmańskiej, ewangelickiej i prawosławnej.

Idea spaceru: każde spotkanie z myślicielem zacznie się od przeczytania listu do współczesnych mieszkańców miasta i jego gości, aby następnie przerodzić się w dyskusję o obranie praw człowieka we współczesności i pokojowych dążeń w historii najnowszej.

Na trasie spaceru zaprezentowana zostanie także wystawa 100 lat dla Pokoju w Europie, pokazująca dążenia do pokoju i przestrzegania prac człowieka na przestrzeni stulecia. Wystawa, wraz z materiałami edukacyjnymi, powstała w ramach projektu realizowanego ze środków Komisji Europejskiej i jest realizowana przez Fundację od ponad roku.

W tym samym dniu, o godz. 18.00 w Łokietka 5 – Infopunkcie Nadodrze odbędzie się debata pt. „Pięciu myślicieli wrocławskich w obronie praw człowieka”.

Skip to content