PROGRAM ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

Od 2013 roku prowadzimy Program Zarządzanie Konfliktem. Obecnie realizujemy 4 projekty pilotażowe.

Więcej informacji w dziale: DZIAŁANIA > PROGRAM ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM