Dołączyliśmy do akcji Masz Głos, Masz Wybór

Dołączyliśmy i przyjęliśmy wyzwanie – nasza nowopowstała Grupa Robcza Prawo do Podwórek zgłosiła swój projekt do Zadania: Wspólna Przestrzeń. Pod adresem akci Masz Głos, Masz Wybór można przeczytać więcej na temat naszej inicjatywy.