Struktura moich kosztów

Dlaczego jest to takie istotne?

Najpopularniejsze metody podziału kosztów to podział na koszty bezpośrednie i pośrednie oraz na koszty stałe i zmienne. Zrozumienie swojej struktury kosztów może prowadzić do nowych wniosków, decyzji oraz pokazuje czy udaje się przynajmniej pokryć nieuniknione koszty.


Cykl informacyjny na temat planowania przedsiębiorstwa przygotował Grzegorz, właściciel organizacji Easy Numbers od ostatnich 10 lat pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom w planowaniu finansowym, czyli wsparciu w procesie jak najlepszego wykorzystania środków finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *